Pliki Hartika: gwaranacje, atesty, badania, instrukcje

Drewno kompozytowe Hartika inspirowane naturą. Piękno na lata.

Hartika atest ogniowy

atest PZH

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Hartika Parkan Specyfikacja wyrobu

Pełna Instrukcja montażu – Systemy tarasowe

Instrukcja użytkowania Systemy tarasowe

Gwarancja jakości system ogrodzeniowy Hartika Parkan

Gwarancja jakości system tarasowy Hartika Tarase

Interaktywny formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Trwałość wybarwień materiałów kompozytowych Hartika