Deski kompozytowe, a zmiana koloru? – na przykładzie Hartika

Elementy kompozytowe, podobnie jak niemal wszystkie substancje występujące w środowisku zmieniają swoją barwę wskutek absorpcji promieniowania słonecznego, a w szczególności zawartych w nim promieni UV.

Aby przedstawić, w jaki sposób pod wpływem promieniowania słonecznego ewoluuje barwa naszego kompozytu (stanowiącego mieszankę PCV i naturalnego pyłu drzewnego), prezentujemy państwu badanie przeprowadzone przez producenta desek kompozytowych Hartika. Jest to badanie starzeniowe w komorze starzeniowej typu SUNTEST XLS.

Uzyskane wyniki odpowiadają naturalnej ekspozycji elementów na promieniowanie słoneczne przez okres 12 miesięcy i 24 miesiące, w warunkach klimatycznych obowiązujących w Europie środkowo-wschodniej, co stanowi równowartość ok. 1100 godzin i 2200 godzin testu w komorze starzeniowej.

Na zdjęciach dołączonych do tego wpisu prezentujemy wygląd materiału w momencie rozpoczęcia testu, w jego połowie (co jest równoważne około 12 miesiącom ekspozycji na światło słoneczne) oraz po zakończeniu testu — czyli po okresie równoważnym 24 miesiącom ekspozycji na nasze warunki atmosferyczne.

Zastrzegamy jednocześnie, iż zmiana barwy zależy od warunków bezpośredniego nasłonecznienia i ekspozycji na promieniowanie UV. Stąd w odniesieniu do wyniku testu a rzeczywistym zachowaniem materiału mogą występować różnice, szczególnie wynikające z ustawienia mebli ogrodowych, zadaszeń, donic i innych elementów rozmieszczonych na tarasach lub okalającej roślinności. Dotyczy to w szczególności systemów ogrodzeniowych PARKAN, czy też np. donic  narażonych na oddziaływanie roślin ogrodowych.

UWAGA: Zwracamy też uwagę, iż dostrzegalna przez oko ludzkie barwa materiału uzależniona jest od kąta padania światła, jego intensywności oraz temperatury, a nadto barw otoczenia (elementy elewacji, balustrad, przegród). Dlatego też wybarwienia prezentowane fotografiach wykonanych w warunkach laboratoryjnych mogą różnić się od rzeczywistego wrażenia wizualnego w konkretnych warunkach oświetleniowych i kolorystyki otoczenia (tła).

Dodatkowym elementem wpływającym na odczucie kolorystyczne jest sposób szczotkowania i struktura powierzchni materiałów kompozytowych.